Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for matematiske fag

Faginformasjon MA8102


Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Webmaster    Sist oppdatert: 2002-01-07

Foreleser Christian Skau, rom 656, SII.
Litteratur og
pensum
Peter Walters:"An introduction to ergodic theory",Springer-Verlag(kopier av relevante kapitler vil bli utdelt). Dessuten oversiktsartikkelen,Christian Skau:"Ordered K-theory and minimal symbolic dynamical systems",Colloquium Mathematicum 84/85(2000),203-227.

Pensum(stikkord):
  • Poincare's rekurrensteorem, Birkhoff's ergodeteorem
  • Diskrete ergodiske systemer og grupperotasjoner
  • Entropibegrepet og Kolmogorov-Sinai's teorem
  • Minimale topologisk dynamiske systemer:ekspansive systemer,Cantor systemer
  • Ordnet K-teori og banestruktur til Cantor minimale systemer
Forelesninger Tirsdag 1415-1600,Seminarrom 1236,Sentralbygg II
Torsdag 1015-1200,Seminarrom 546,Sentralbygg II.
Første gang torsdag 13.01.05