TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2003 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2003

Kontinuasjonseksamen 2. august 2004

 • Oppgaver:   ps  pdf
 • Løsningsforslag:   ps  pdf

Eksamen 10. desember 2003

 • Oppgaver:   ps  pdf
 • Løsningsforslag:   ps  pdf
Her er en figur som viser legemet i oppgave 8.

Pensumliste

Endelig pensumliste ligger her.
Pensumliste for dem som bruker Edwards og Penney ligger her.

Midtsemesterprøve.

Det er midtsemesterprøve i dette faget.
 • Den teller 20% av sluttkarakteren. Slutteksamen teller 80%.
 • Alle som skal avlegge eksamen i faget i år, enten det er til den ordinære eksamen før jul eller på konten til sommeren, må avlegge midtsemesterprøve. Kandidater som ikke avlegger midtsemesterprøven, stiller med 0 poeng på denne delen av eksamen.
 • Mer informasjon om midtsemesterprøven.

  Evaluering av midtsemesterprøven.

 • Det blir ikke satt karakter på midtsemesterprøven.
 • Det går ikke an å stryke på midtsemesterprøven alene.
 • Evalueringen av resultatet skjer i sammenheng med evalueringen av slutteksamen.
 • Karaktersetting i faget.

  Vi bruker følgende veiledende regler for karaktersetting:
 • 86-100% rett: A
 • 76-85% rett: B
 • 64-75% rett: C
 • 51-63% rett: D
 • 36-50% rett: E
 • 0-35% rett: F
 • Men dette er altså bare veiledende. Når det gjelder flervalgsprøver, der man med stor sannsynlighet kan få tre poeng ved ren gjetning, er det mulig at skalaen vil se noe annerledes ut, men dette blir bestemt i samråd med sensor i faget.

  Fellesinformasjon

  Hjemmesider for de ulike parallellene

  Andre lenker