TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

For linje MTTK, MTENERG, MTEL og MTIØT-EM [Hjem] [HvemHvaHvorNår]

Matematikk 1 for linjene MTTK, MTENERG, MTEL og MTIØT-EM

Siste meldinger:

Uke 48:
Gjennomgåtte oppgaver:
Juli 2002: Oppg. 2 og 7
Oppgaver fra Eksamen 1993-2002 : 6, 7, 8, 16.

Videre oppgaver:
Eksamen 1993-2002 42, 44, 82, 83.
August 2004 : 1a
Oppgave 6.4.4 a, c (Tyngdepunkt og Pappus' teoremer)
Eksamen 9. des. 1998, oppg. 3 og s. 149, oppgave 12 (Koblede hastigheter).
August 2004 : oppg. 4 (Implisitt derivasjon)

I tillegg oppfordres studentene til å sende inn forslag hva jeg skal bruke de fire siste timene til. Her kan man for eksempel foreslå gamle eksamensoppgaver, repetisjon av pensum, eller andre ting. Se forøvrig her for de tidligere eksamener.

Uke 42: Etter møte med referansegruppa ble det bestemt at ny felles innleveringsfrist for hjemmeøvingene er torsdager 17.00.

Uke 42: Instituttet beklager de problemene som møtte oss mandags morgen. Vi møter opp på F1 onsdag 13. oktober kl 0815, der temaet er Numerisk integrasjon (kap. 5.4). Det er mulig at vi begynner på kapittel 5.5, Uegentlige integral.
Uke 42: Evalueringsrapporten ligger her.

Uke 40: Delte auditorieøvinger: F.o.m. uke 43 deles auditorieøvingene i to grupper. MTENERG og MTIØT-EM møter i S3, mens MTTK og MTEL blir i R1. Dette gjelder alle fredagene unntatt 5.novemer. Da møter alle i R1.

Ingen auditorieøvinger i uke 41 og 42 i forbindelse med midtsemester og tiltaksuke.

Uke 40: Uavhentede auditorieøvinger ligger i UT-boksen der dere levere øvinger.

Uke 36: Dere kan sjekke hvor mange øvinger dere har godkjent ved å gå inn på øvingssystemet.

Uke 35:Oversikt over tider og steder for øvingsgruppene er nå lagt ut på hvemhvahvor-siden.

Den første øvingen er i uke 35, og har innleveringsfrist fredag 27.august. De neste øvingene har innleveringsfrist en dag etter øvingen.