TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

For linje MTKOM, MTDT og MTIØT-DK [Hjem] [HvemHvaHvorNår]

Matematikk 1 for linjene MTKOM, MTDT og MTIØT-DK

Siste meldinger:

25-11-2004 (Ivar Amdal)
Repetisjonsoppgaver for uke 49:
  • Eks.oppg. kap 3: 1, 16, 20 (Taylors formel, maks/min, Newtons metode, koblede hastigheter)
  • Eks.oppg. kap 4: 7, 14, 23a (integrasjon, differensialligninger)
  • Eks.oppg. kap 6: 1, 6 (fundamentalteoremet, integralanvendelser)
Det er trykkfeil i oppgave 16 side 149. Nevneren i brøken i uttrykket for x skal være α-1, ikke 1-α.
Trykkfeil i fasiten på oppgave 1c side 148 (se trykkfeillisten),
og på side 149 oppg. 20 (2.4 m/s) og 21 (avtar med 8 km/t).
25-11-2004 (Ivar Amdal)
Her er induksjonsbeviset i Eksamensoppgaver kap.7, oppgave 15 fra forelesningen 23/11.
22-11-2004 (Ivar Amdal)
Oppgaver som blir gjennomgått tirsdag 23/11:
Avsnitt 7.5: 7a, 2e, Eksamensoppgaver kap.7: 11, 15
10-09-2004 (Vegard Røine Stenerud)
Her kan dere sjekke hvilke øvinger dere har fått godkjent.

Tidligere meldinger

Ekstraoppgavene, kap1-7

Konvergens av rekker   (fra forelesningen 15/11)