TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

For linje MTMAR, MTDESIG, MTPROD og MTIØT-PP [Hjem] [HvemHvaHvorNår]

Matematikk 1 for linjene MTMAR, MTDESIG, MTPROD og MTIØT-PP

Siste meldinger:

Uke 49:Vi vil ha repetisjon i S3 onsdag 12-14 og i S2 torsdag 8-10. Trenger vi mer tid bruker vi S2 fredag 8-10. Oppgavene som blir gjennomgått vil velges fra følgende liste (delvis bygd på ønsker fra dere)
1.5.6a
3.5.12
6.1.7c
Kap. 1 Eksamensoppgaver: 3
Kap. 3 Eksamensoppgaver: 1, 16, 20
Nevneren i brøken i 16a skal være alfa-1, ikke 1-alfa.
Kap. 4 Eksamensoppgaver: 7, 14, 23a
Kap. 6 Eksamensoppgaver: 1, 6

Uke 49:Gjenglemt lue i grått og blått kan hentes i gjenglemtboksen utenfor instituttkontoret i 4.etg. i SB2.

Uke 45:Minner om at alle møter i R1 på auditorieøvingen fredag 5.november.

Uke 40:Ingen auditorieøvinger i uke 41 og 42 i forbindelse med midtsemester og tiltaksuke.

Uke 38: Auditorieøvingene blir delt i to grupper. MTMAR og MTDESIG flytter da til auditorium S7, mens MTPROD og MTIØT blir i S3. Ordningen er fast ut semesteret

Uke 36: Dere kan sjekke hvor mange øvinger dere har godkjent ved å gå inn på øvingssystemet.

Uke 35: Første hjemmeøving er lagt ut. Inndeling til øvingsgrupper ligger på "Hvem-Hva-Hvor-Når" siden vår. Øving 1 har innleveringsfrist fredag 27. august, og leveres på forelesningen fredag. Dersom du ikke møter på forelesning, kan du levere i innboksen for din gruppe (se hvemhvahvor-sida for hvor disse er plassert).

Senere øvinger vil ha innleveringsfrist dagen etter gruppeøvingen.

Notater:

Induksjonsprinsippet - med noen eksempler: [ps],[pdf]

Taylorpolynomet og restleddet: [ps],[pdf]