TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

Informasjon om eksamen

  • Mandag 6. desember 9-13 i Trondheim Spektrum ("Nidarøhallen").
  • Eksamen består av 10 punkter som alle teller like mye.
  • Hjelpemidler (kode C): Enkel kalkulator (HP30S), med tilhørende bruksanvisning. Matematisk formelsamling (Rottmann).
  • Mattelab før eksamen: I uke 49 blir det mattelab hver dag fra kl.12:15-16:00 på rommene R53, R54, R55 og R56. Se mattelab-sidene.
  • I uke 49 vil det være forelesninger med repetisjon på de vanlige tidspunktene.
  • Endelig pensumliste: pensumliste
  • Merk: Semesterprøven teller 20% ved beregning av sluttkarakteren i faget, den avsluttende eksamen teller 80%. Man kan altså få sluttkarakteren E selv om man ikke får ståkarakter på avsluttende eksamen, hvis man har en god nok semesterprøve.

    Om Rottmann: Det er tillatt å merke formler i Rottmann med markeringstusj, og å lime inn små lapper som gjør det lettere å slå opp. Men det er ikke tillatt å skrive i Rottmann og heller ikke på lappene.