TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

E-læringsmoduler:

Teknisk studentforlag har utviklet e-læringsmoduler som gjennomgår noen deler av pensum i Matematikk 1. Modulene benytter seg av visualisering og lyd og kan kanskje være et lite supplement til lærebok og forelesninger. Merk at man selv kan regulere hastigheten ved bruk av tilbakespoling og pausefunksjon. For henvendelser angående modulene: tekstud-ematte1@list.stud.ntnu.no

Link til modulene
(Hvis det ikke skjer noe når du trykker på linken kan det være fordi du har en aktiv popup blokker. Denne må du skru av)