TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

Faginformasjon Høsten 2004


Lærebøker

For alle studieprogram unntatt MTFYMA (Fysikk og matematikk): Lorentzen, Hole og Lindstrøm: Kalkulus med en og flere variabler (Universitetsforlaget)

For MTFYMA (Fysikk og matematikk): Adams: Calculus A Complete Course, Fifth edition (Addison Wesley)

For alle studieprogram: Karl Rottmann: Matematisk formelsamling

Øvingsopplegg

Øvingsopplegget består av to typer øvinger: auditorieøvinger og hjemmeøvinger. For å få adgang til eksamen må minst 8 av 12 auditorieøvinger og 8 av 12 hjemmeøvinger være godkjent. Øvinger og løsningsforslag blir etterhvert gjort tilgjengelige her.

Auditorieøving
Disse øvingene foregår i den felles øvingstimen. Oppgavene gis på lysark i auditoriet, og de skal regnes på stedet under veiledning av studentassistenter og øvingslærer. De siste 15-20 minuttene legges det ut hint og forslag til løsningsmetoder.

Besvarelsene (en fra hver student) må leveres før auditoriet forlates, og det er ikke anledning til å sitte og regne et annet sted. Øvingene rettes ikke, men studentassistentene ser over og godkjenner. (Øvinger kan underkjennes dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull).

Det blir avholdt 12 slike øvinger, første gang i uke 35 og ingen i ukene 41-42 (semesterprøve og tiltaksuke). Adgang til eksamen krever minst 8 godkjente auditorieøvinger. Til disse øvingene blir det ikke gitt løsningsforslag, bare fasit.
Hjemmeøving
Hjemmeøvingene kunngjøres her innen mandag kl. 14.00 hver uke, og har ca. 10 dagers leveringsfrist. Første øving blir gjort tilgjengelig i uke 34, med leveringsfrist i uke 35. Veiledning skjer i smågrupper samme uke som øvingen skal leveres.

Øvingene skal leveres inn og godkjennes av studentassistentene. Det blir i alt 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 8 av 12 må være godkjent for å få adgang til eksamen. (Øvinger kan underkjennes dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull). Øvinger levert etter fristen (se den lokale hjemmesiden for hver parallell) blir ikke godkjent.

Pensum

Lærebok:
Lorentzen, Hole og Lindstrøm: Kalkulus med en og flere variable, Universitetsforlaget 2003.

Pensum:

 • Kapittel 1
 • Kapittel 2
 • Kapittel 3
 • Kapittel 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 med unntak av avsnittet "Inhomogene likninger" i 4.7
 • Kapittel 5 med unntak av avsnittet "Prinsipalverdien av uegentlige integral" i 5.5
 • Kapittel 6
 • Kapittel 7 med unntak av avsnittet "Løsning av differensiallikninger" i 7.5 og setning 7.2.7C (som ikke er korrekt slik den står).

 • For MTFYMA:
  Lærebok:
  Adams: Calculus A Complete Course, Fifth edition (Addison Wesley)

  Pensum:

 • P1, P4-P6
 • Kapittel 1
 • Kapittel 2
 • Kapittel 3 med unntak av avsnittet "Nonhomogeneous Equations and Resonance" i 3.7
 • Kapittel 4.1-4.3, 4.5-4.9 med unntak av avsnittet "Fixed-Point iteration" i 4.6
 • Kapittel 5
 • Kapittel 6.1-6.3, 6.5-6.7 med unntak av avsnittet "The Midpoint Rule" i 6.6
 • Kapittel 7 med unntak av avsnittet "First-Order Linear Equations" i 7.9
 • Kapittel 9.1-9.9 med unntak av "The root test" (Theorem 12) i 9.3

 • Eksamen

  Semesterprøve
  Elektronisk flervalgsprøve med varighet 90 minutter. Prøven finner sted i uke 41 og teller 20% av endelig karakter. Manglende oppmøte gir 0 poeng.
  Avsluttende eksamen
  Skriftlig eksamen 6.desember 2004. Varighet 4 timer. Tillatte hjelpemidler er HP 30S kalkulator og Matematisk formelsamling (Rottmann).