Hva er lørdagsverkstedet?

Lørdagsverkstedet er et frivillig tilbud til Matematikk1-studentene. Kurset består av fire samlinger på seks timer hver (alle lørdager), og hver samling ser vi nærmere på ett av de mest sentrale temaene i Matematikk 1. Hver samling vil bestå av en uformell forelesningsdel med teori, aktiviteter og matematisk krydder. I tillegg blir det en gruppedel der vi trener på regning av oppgaver (deriblant eksamensoppgaver) og lignende. Til slutt summerer vi opp.

Hva gjør vi på lørdagsverkstedet?

Vi tar et dypdykk i temaene derivasjon, integrasjon, differensialligninger og rekker. Samlingene vil være delt mellom felles del med ”forelesning” og øvelser i grupper på grupperom. Det blir lagt opp til samarbeid mellom studentene og vil ikke være studentassistenter til stede under gruppeøvingen.

Hvem kan melde seg på?

Alle som ønsker mer oppfølging i faget kan melde seg på. Du må allikevel passe på at du kan delta på alle samlingene. Nivået vil ligge noe under forelesningene i den forstand at vi tar oss god tid og tar små sprang av gangen.