TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

Semesterprøve

Utsatt semesterprøve:

  For de som har fått godkjent gyldig fravær på den ordinære semesterprøven vil det bli holdt en utsatt semesterprøve fredag 29.10. De som har fått godkjent gyldig fravær vil få tilsendt e-post med nærmere informasjon.

Informasjon

 • Eksamen i faget er todelt: en semesterprøve som teller 20% av sluttkarakteren, og en skriftlig eksamen som teller 80% av sluttkarakteren. Dette betyr at begge disse delene skal gjennomføres. Dersom man uten gyldig grunn ikke møter til semesterprøven, får man null poeng for denne delen av eksamen. For studenter med gyldig forfall i uke 41 vil det bli arrangert en ny semesterprøve senere i semesteret.

 • Semesterprøven er en flervalgsprøve som gjennomføres på en datamaskin i uke 41. I denne uka er det ikke auditorieøving og hjemmeøving. Prøven varer 90 minutter. Den har 10 spørsmål. Hvert spørsmål har 4 svaralternativer hvorav bare ett er korrekt. Det gis ett poeng for riktig svar på et spørsmål og null poeng for galt svar. Når dere møter på datasalen får dere utdelt innloggingsinformasjon (brukernavn, passord og internettadresse). Husk å ta med studiebevis og semesterkort.

  Her er et eksempel på typen oppgaver som kan gis til semesterprøven:
  Proveeksamen.pdf. (Oppgavene gjennomgås i uke 40)

 • Pensum dere blir prøvet i til semesterprøven gjelder:

  LHL:
  Kapittel 1
  Kapittel 2
  Kapittel 3
  Kapittel 4.1, 4.3-4.4, 4.6

  Adams (for MTFYMA):
  P1,P4,P5,P6
  Kapittel 1
  Kapittel 2.1-2.11
  Kapittel 3.1-3.6
  Kapittel 4.1-4.3, 4.5-4.9 (4.6 unntatt "Fixed-Point Iteration")
  Kapittel 6.1, 6.3
  Kapittel 7.9 unntatt "First-Order Linear Equations"
  Induksjonsprinsippet - med noen eksempler (notat)

  LHL: Lorentzen, Hole og Lindstrøm - Kalkulus med en og flere variabler.
  Adams (MTFYMA): Adams - Calulus A Complete Course, Fifth edition.

 • Tillatte hjelpemidler ved semesterprøven og den avsluttende eksamen er:
  -Rottmanns formelsamling
  -HP30S kalkulator

Påmelding

  Du reserverer på forhånd plass på datasal. Finn fram studentnummeret ditt og timeplanen din og følg denne lenken.

  Her er en beskrivelse av hvor man finner datasalene.