TMA4100 Matematikk 1 Høsten 2004 [Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan] [Mattelab] [Øvinger]

Fremdriftsplan Høsten 2004

UkeTemaLHLAdamsHj.øv.Aud.øv.Merknad
34Reelle tall,Kap.1P1, P4,--Oppstartsuke. Forelesninger tirsdag,
.ulikheter,.P5, P6,..onsdag, torsdag 8-10, fredag 12-14.
.elementære funksjoner,.3.1, 3.2,..Ingen øvinger.
.induksjonsbevis..3.5, 3.6..
35Grenser,2.1-2.3, 2.5Kap.1,11
.kontinuitet,.2.1-2.2..
.derivasjon.....
36Derivasjonsregler,2.4, 3.22.3-2.922
.sekantsetningen.....
37Taylorpolynom,3.1, 3.34.2-4.3, 4.5,33
.maks./min..4.7-4.8..
38Newtons metode,3.4-3.64.1, 4.6, 4,944
.relatert vekst....
.(koblede hastigheter),....
.L'hôspitals regel.....
39Differensialligninger,4.1, 4.3-4.43.4, 2.10-2.11,55
.antiderivasjon,.7.9, 6.1-6.3..
.delbrøkoppspalting.....
40Separable diff. ligninger,4.67.966
.repetisjon.....
41Andre ordens homogene4.7, 5.1-5.23.7, 5.1-5.4..Semesterprøve
.ligninger, bestemt integral.....
42Fundamentalteoremet,5.2-5.45.5-5.7,..Tiltaksuke. Forelesning mandag og
.eksempler, anvendelser,.6.6-6.7..onsdag 8-10 for alle paralleller. Ekstra
.Numerisk integrasjon.....øving uten innlevering. Utvidet mattelab.
......"Midpoint Rule" i Adams 6.6 er ikke pensum.
43Uegentlige integral,5.5, 6.16.5, 7.1-7.277
.volum.....
44Buelengde,6.2-6.37.3-7.588
.areal av rotasjonsflater,....
.tyngdepunkt, Pappus.....
45Andre anvendelser av integral.6.4, 7.1-7.27.6-7.7,99Se fotnote *
.Følger, rekker..9.1-9.2..
46Konvergenstester,7.6-7.89.3-9.41010Adams: Thm. 12 i Kap 9.3 er ikke pensum.
.absolutt og betinget konvergens.....
47Potensrekker,7.3, 7.99.5-9.61111
.Taylor- og Maclaurinrekker.....
48Anvendelser7.4-7.59.7-9.91212"Løsning av differensiallikninger" i LHL 7.5 er ikke pensum.
49Repetisjon....
50Eksamen....
Dette er kun en fremdriftsplan
LHL: Lorentzen, Hole og Lindstrøm - Kalkulus med en og flere variabler.
Adams (MTFYMA): Adams - Calulus A Complete Course, Fifth edition.

* I setning 7.2.7 s.318 LHL er bare del A og del B pensum. (Merk forøvrig at utsagnet i del C er feil slik det står. Det må antas at de to rekkene er absolutt konvergente, se avsnitt 7.8 LHL.)