Poengstatus

Les dette først
  • Oversikten skal nå inkludere data for oppmøte og presentasjoner gjennom hele semesteret.
  • Les feilsøkingsguiden vår dersom du mener det har skjedd en feil.
  • Oppmeldte studenter med tidligere godkjent øvingsopplegg skal også være inkludert i søket nå.

Sist oppdatert 9. desember, 11.38. Se oversikt over endringer under.

Skriv inn brukernavet ditt for å få en epost med din poengstatus.

(Vi fører logg som inneholder epostadressen, tidspunktet og IP-adressen, i tilfelle noen begynner å bruke tjenesten for å sende spam. Ellers vil loggen kun bli brukt til å telle hvor mange eposter som har blitt sendt.)

Endringer:

  • 9. desember, 11.38: Alle gruppene er oppdatert.
  • 5. desember, 16.43: Oppdatert gruppe 57, 58
  • 4. desember, 17.27: Oppdatert gruppe 18, 48
  • 3. desember, 16.30: Oppdatert gruppe 8, 41, 43, 46, 49.
  • 2. desember, 21.50: Oppdatert gruppe 29, 30, 40 og 63. Fikset en feil som gjorde at noen fikk for lite poeng når det var feilformaterte kolonneoverskrifter.
  • 2. desember, 17.05: Oppdatert testoversikt, gruppe 6, 40, 50, 55, 60, samt et par individuelle endringer. Doble framføringer gir nå doble poeng.