TMA4105 Matematikk 2
Våren 2004
[Hovedside] [Faginfo] [Forelesningsplan]
[Mattelab] [Øvinger] [Maple]

Kontinuasjonseksamen 2004

Eksamenssett

Løsningsforslag

Fellesinformasjon

Hjemmesider for de ulike parallellene

Eksamen

 • Oppgavesettet til eksamen 19. mai 2004.
 • Løsningsforslag til eksamen 19. mai 2004.
 • Slutteksamen er en skriftlig eksamen. Den foregår i Trondheim Spektrum 19. mai og varer 5 timer.
 • Tillatte hjelpemidler er Rottmann og godkjent kalkulator.
 • Sammen med oppgaveteksten får dere utdelt dette formelarket.
 • Pensumliste.

  Midtsemesterprøve.

 • Det er midtsemesterprøve i dette faget. Den er elektronisk og foregikk i uke 11.
 • Det blir holdt en midtsemesterprøve den 11. mai for dem som har hatt gyldig grunn for ikke å møte tidligere. (Å ikke ha kjent til at en slik prøve skulle holdes, regner vi i år som gyldig grunn...) Ta kontakt med Lisa Lorentzen snarest.
 • Prøven teller 20% av sluttkarakteren. Slutteksamen teller 80%.
 • Alle som skal avlegge eksamen i faget i år, enten det er til den ordinære eksamen eller på konten til sommeren, må avlegge midtsemesterprøve. Kandidater som ikke avlegger midtsemesterprøven, stiller med 0 poeng på denne delen av eksamen.
 • Prøven består av 10 oppgaver med 5 svaralternativer, hvorav bare ett er korrekt.<\li>
 • Tillatte hjelpemidler er: Rottmann og HP30S (kalkulator).
 • Det er mulig å gardere ved å krysse av to svaralternativer til et spørsmål, men kanskje ikke så lurt hvis man vet svaret...

Poenggiving for hver oppgave:

 • 2 poeng for ett korrekt svar
 • 1 poeng for to avgitte svar hvorav ett er korrekt
 • 0 poeng for ingen svar eller mer enn to svar
 • -1 poeng for ett svar som er galt
 • -1 poeng for to svar som begge er gale

Dette betyr at om en ikke har peiling på hvilket svar som er rett, så lønner det seg å la være å svare.

Hvordan poengene virker inn på den endelige sluttkarakteren, er noe vi skal diskutere med en ekstern sensor, men det er naturlig å anta at hvis man får negativ poengsum, heises denne opp til 0 poeng. Jeg minner om at det er nødvendig å få ståkarakter til slutteksamen alene for å stå i emnet (ifølge NTNUs regelverk). Midtsemesterprøven kan altså ikke heise en strykkarakter til en ståkarakter.

Pensum til midtsemesterprøven:
Lorentzen, Hole, Lindstrøm: kapittel 8, 9 og 10 frem til og med seksjon 10.8.
Alternativt:
Edwards og Penney: kapitlene 10, 12 og 13 (unntatt 13.9)

TMA4105 som frivillig fag

 • Tar du Matematikk 2 som frivillig fag, må du gjennomføre det obligatoriske øvingsopplegget (med mindre du allerede har fått det godkjent tidligere).
 • Du kan velge fritt hvilken parallell du vil følge når det gjelder auditorieøvinger og hjemmeøvinger. Det spiller ingen rolle hvilken du velger, for alle har de samme øvingene. Spesielt kan du godt følge forelesninger i en parallell, auditorieøvinger i en annen parallell og hjemmeøvinger i en tredje.
 • Når det gjelder hjemmeøvingen kan du velge fritt hvilken gruppe du vil høre til, så sant det er plass på grupperommet. Men si ifra til stud.ass.en på rommet. Det er viktig at du holder deg til den gruppen du har valgt gjennom hele semesteret.
 • Andre lenker