Å plotte grafer i en og flere variable 

> with(plots); Laster inn en kommandopakke for plotting. NB! Husk alltid å gjøre dette i begynnelsen av Maplearket, hvis du skal plotte.
 

[animate, 
animate3d, animatecurve, arrow, changecoords, complexplot, 
complexplot3d, conformal, conformal3d, contourplot, contourplot3d, 
coordplot, coordplot3d, densityplot, display, dualaxisplot, fiel...
[animate, animate3d, animatecurve,
 arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, conformal, 
conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, coordplot3d, 
densityplot, display, dualaxisplot, fiel...
[animate, animate3d, animatecurve, arrow, changecoords, 
complexplot, complexplot3d, conformal, conformal3d, contourplot, 
contourplot3d, coordplot, coordplot3d, densityplot, display, 
dualaxisplot, fiel...
[animate, animate3d, 
animatecurve, arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, 
conformal, conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, 
coordplot3d, densityplot, display, dualaxisplot, fiel...
[animate, animate3d, animatecurve,
 arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, conformal, 
conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, coordplot3d, 
densityplot, display, dualaxisplot, fiel...
[animate, animate3d, animatecurve, arrow, changecoords, 
complexplot, complexplot3d, conformal, conformal3d, contourplot, 
contourplot3d, coordplot, coordplot3d, densityplot, display, 
dualaxisplot, fiel...
[animate, animate3d, 
animatecurve, arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, 
conformal, conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, 
coordplot3d, densityplot, display, dualaxisplot, fiel...
 

En variabel. 

Lager oss en funksjon: 

 

> f := x -> sin(1/x^2);
 

proc (x) 
options operator, arrow; sin(`/`(1, `*`(`^`(x, 2)))) end proc
 

> plot(f(x),x=0.2..3); Plotter grafen over intervallet x=0.2 til x=3
 

Plot_2d
 

> plot(f(x),x=0.2..3, color=blue, thickness=2); Samme graf, men vi gjør den blå, med tykkere strek, ved å legge på noen options.
 

Plot_2d
 

To variable (flater). 

> f := (x,y) -> x^2*y^2-x^2-y^2; Velger oss en funksjon
 

proc (x, y) 
options operator, arrow; `+`(`*`(`^`(x, 2), `*`(`^`(y, 2))), 
`-`(`*`(`^`(x, 2))), `-`(`*`(`^`(y, 2)))) end proc
 

> plot3d(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2); Plotter flaten z=f(x,y) for x,y fra -2 til 2.
 

Plot
 

MERK! Hvis du klikker på plottet, gjør du det aktivt, og menyene forandrer seg. 

 

Menyen "Plot" i menylinjen blir aktiv, og gir mulighet til å forandre diverse ting som har med utseendet av plottet å gjøre. Evt. kan du høyreklikke på plottet for å få opp denne menyen. 

 

Undermenyen "export" hjelper deg å lagre plottet i ulike grafiske filformater.  

 

Etter at du har lagret plottet som en fil, kan du så lage en utskrift. 

 

Merk også at når plottet er aktivt, kan du rotere flaten ved å trekke på den med musen. Alternativt kan du klikke på rotasjonsknappene oppe på "toolbar" som kommer opp når plottet er aktivt. Her kan du også velge forskjellige options for plottet. 

 

Options kan også settes direkte i plotkommandoen. La oss se på noen eksempler: 

 

> plot3d(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, axes=boxed); Samme som forrige plot, men med akser
 

Plot
 

> plot3d(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, axes=boxed, scaling=constrained); Samme som forrige, men nå med samme skala langs alle aksene, slik at proporsjonene i bildet er korrekte.
 

Plot
 

En annen variant får vi ved å bruke "contourplot3d", som tegner konturer på grafen, dvs. linjer med konstant z-verdi. Se på følgende eksempler: 

 

> contourplot3d( f(x,y), x=-2..2, y=-2..2);
 

Plot
 

Det blir bedre med farger innimellom konturene: 

 

> contourplot3d( f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, filled=true);
 

Plot
 

Vi kan selv velge hvilke farger som skal brukes. F.eks. la oss si vi vil ha blått for lave z-verdier og rødt for høye z-verdier. 

 

Da skriver vi: 

 

> contourplot3d( f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, filled=true, coloring=[blue,red]);
 

Plot
 

En annen nyttig ting er at vi kan spesifisere hvor mange konturer, dvs. hvor mange nivåer, vi vil se på grafen: 

 

> contourplot3d( f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, filled=true, coloring=[blue,red], contours=30);
 

Plot
 

>