Enkle regneoperasjoner i Maple. 

Addisjon 

> 2 + 2;
 

4
 

Merk at du må skrive et semikolon på slutten av hver kommando (gjelder ikke i document mode). Så trykker du return for å utføre kommandoen. 

Multiplikasjon 

> 2 * 3;
 

6
 

Subtraksjon 

> 10.2-13.15;
 

-2.95
 

Divisjon 

> 134/13;
 

`/`(134, 13)
 

> evalf(%);
 

 

10.30769231
 

Forklaring: % betyr det siste svaret Maple ga, dvs. her 134/13. Kommandoen evalf omdanner dette til desimaltall. 

> Pi;
 

Pi
 

> evalf(%);
 

3.141592654
 

Sinusfunksjonen evalueres i Pi/2 

> sin(Pi/2);
 

1
 

Potenser 

> 2^4;
 

16
 

Eksponentialfunksjonen 

> exp(1);
 

exp(1)
 

> evalf(%);
 

2.718281828
 

Kvadratrot 

> sqrt(64);
 

8
 

Parentesregning 

> (1+3*2)/(2+4);
 

`/`(7, 6)
 

> (1+3*2)/2+4;
 

`/`(15, 2)
 

> 5*2^4;
 

80
 

> (5*2)^4;
 

10000
 

> 1/2*5;
 

`/`(5, 2)
 

> 1/(2*5);
 

`/`(1, 10)
 

>