Å plotte flere ting i samme bilde 

> with(plots):
 

>
 

Den enkleste fremgangsmåten er å lagre hvert av plottene under et navn, og så bruke "display" for å vise dem frem. 

 

Her er en illustrasjon av dette. 

 

Vi starter med å plotte en flate: 

 

> plot3d( [x,y,x^2+y^2], x=-2..2,y=-2..2 );
 

Plot
 

Istedenfor å vise frem plottet direkte, kan vi lagre det under et variabelnavn: 

 

> A:= plot3d( [x,y,x^2+y^2], x=-2..2,y=-2..2 ):
 

 

NB! Merk av vi her brukte kolon som avslutning. Dette forteller Maple at den ikke skal gi noen tilbakemelding. 

 

Hadde vi her brukt det vanlige semikolon, ville vi ha fått ut noe vi ikke er interessert i å se. (Dette gjelder kun i worksheet mode; i document mode er ikke dette noen aktuell problemstilling.) 

 

La oss så definere et annet plot, f.eks. en annen flate: 

 

> B := plot3d( [x,y,5-x^2-2*y^2], x=-2..2, y=-2..2):
 

 

Så vil vi se begge flatene i samme plot: 

 

> display( A,B );
 

Plot
 

>
 

Man kan kombinere så mange objekter man måtte ønske i samme bilde.