Plot av nivåkurver

> with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

> f := (x,y) -> cos(2*x) - y^2; Vi velger en funksjon

f := proc (x, y) options
 operator, arrow; cos(2*x)-y^2 end proc

> contourplot(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2); Plotter nivåkurver i området x=-2 til 2, y=-2 til 2

[Plot]

For å bedre lesbarheten kan vi legge inn farger mellom nivåkurvene.

> contourplot(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, filled=true);

[Plot]

Vi kan velge farger selv. Her velger vi f.eks. blått for lave verdier av f og rødt for høye verdier:

> contourplot(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, filled=true, coloring=[blue,red]);

[Plot]

Dessuten kan vi velge antall nivåkurver som skal vises:

> contourplot(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, filled=true, coloring=[blue,red], contours=30);

[Plot]

Husk også at vi kan plotte grafen til f med de tilsvarende konturene, dvs. kurver på grafen med konstant z-verdi.

(Nivåkurvene er ikke annet enn projeksjonen av disse konturene ned i xy-planet.)

Vi bruker "contourplot3d" til dette:

> contourplot3d(f(x,y), x=-2..2, y=-2..2, filled=true, coloring=[blue,red], contours=30);

[Plot]

>