Parametriserte kurver 

> with(plots):
 

Plane kurver 

> x := t-sin(t); Vi definerer komponentene uttrykt ved en parameter t
y := 1-cos(t);
 

 

`+`(t, `-`(sin(t)))
`+`(1, `-`(cos(t)))
 

> plot( [x,y,t=-3..10] ); Plotter kurven for t mellom -3 og 10
 

Plot_2d
 

For å få samme skala langs begge akser kan vi skrive: 

 

> plot( [x,y,t=-3..10], scaling=constrained );
 

Plot_2d
 

Vi kan forandre fargen og tykkelsen på kurven: 

 

> plot( [x,y,t=-3..10], scaling=constrained, color=blue, thickness=2 );
 

Plot_2d
 

Romkurver 

> x := cos(t); Komponentene uttrykt ved en parameter t
y := sin(t);
z := t/4;
 

 

 

cos(t)
sin(t)
`+`(`*`(`/`(1, 4), `*`(t)))
 

Plotter kurven med kommandoen "spacecurve": 

 

> spacecurve( [x,y,z], t=0..10);
 

Plot
 

Lesbarheten er dårlig, så la oss få en tykkere strek og sterkere farger: 

 

> spacecurve( [x,y,z], t=0..10, thickness=2, color=blue);
 

Plot
 

Det kan også hjelpe å legge inn et aksesystem. F.eks. kan vi bruke "axes=boxed" som gir: 

 

> spacecurve( [x,y,z], t=0..10, thickness=2, color=blue, axes=boxed);
 

Plot
 

En annen nyttig ting man kan gjøre for bedre å få inntrykk av hvordan kurven ligger i rommet, er å legge en "tubeflate" rundt den. 

 

Det blir omtrent som å tre en hageslange over kurven, og ser slik ut: 

 

> tubeplot( [x,y,z], t=0..10, radius=0.1);
 

Plot
 

>