TMA4105 Matematikk 2 — våren 2018

 • Matematikk 2 er fortsettelsen av Matematikk 1.

 • Undervisningstilbudet er helt identisk med undervisningstilbudet i Matematikk 1:
  • oversiktsforelesninger
  • interaktive forelesninger
  • plenumsregning
  • mattelab

 • Eksamen er 22. mai 2018, kl. 9.00 – 13.00.

 • For å få tilgang til eksamen må du ha
  • minst 6 av 12 godkjente Maple T.A.-tester
  • minst 2 av 4 skriftlige innleveringer

Nøkkelbegreper — uke 2

 • Kjeglesnitt
 • Parametriserte kurver i planet
 • Stigningstall for parametriserte kurver
 • Buelengde av parametriserte kurver
 • Polarkoordinater
 • Areal av områder begrenset av kurver gitt ved polarkoordinater
 • Buelengde av kurver gitt ved polarkoordinater

Kjeglesnitt

Kjeglesnitt fremkommer som snittkurver når man skjærer over en kjegle på skrå.

Dette gir opphav til

 • parabler: \(x^2 = 4ay, \quad y^2 = 4ax\)
 • ellipser: \(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\)
 • hyperbler: \(\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1\)

Buelengde

Buelengde

\[ s = \int_a^b \sqrt{1 + (\, f'(x))^2}\mathop{}\! dx\]

Buelengde

Gitt en glatt parametrisert kurve \(C\), der \[x = f(t), \qquad y = g(t), \qquad t \in [a,b].\]

Buelengden er så gitt ved \[s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathop{}\! dx}{\mathop{}\! dt}\right)^2 + \left(\frac{\mathop{}\! dy}{\mathop{}\! dt}\right)^2} \mathop{}\! dt.\]

Polarkoordinater

\[\begin{aligned} & \left. \begin{array}{l} x = r \cos \theta\\ y = r\sin \theta \end{array} \right\} x^2 + y^2 = r^2\\ & \tan\theta = \frac{y}x\end{aligned}\]

Areal

La kurven \(C\) være gitt ved \(r = f(\theta)\) i polarkoordinater.

Arealet av området \(R\) er så gitt ved \[ A = \frac12 \int_\alpha^\beta f(\theta)^2 \mathop{}\! d\theta.\]

Buelengde

Buelengden til kurven gitt ved \[r = f(\theta), \qquad \alpha \leq \theta \leq \beta,\] er gitt ved \[ s = \int_\alpha^\beta \sqrt{ f'(\theta)^2 + f(\theta)^2} \mathop{}\! d\theta.\]