Nøkkelbegreper — uke 3

 • Vektorvaluerte funksjoner av én variabel
  • Deriverbarhet
  • Derivasjonsregler: produktregler og kjerneregelen
 • Kurver gitt ved vektorvaluert funksjon
  • Glatte kurver
  • Enhetstangentvektor og enhetsnormalvektor
  • Buelengde
  • Krumning

Teorem 11.1

La \(\mathbf{u}\) og \(\mathbf{v}\) være to deriverbare vektorvaluerte funksjoner, og la \(\lambda\) være en deriverbar skalarfunksjon. Da gjelder

(a) \(\dfrac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dt} (\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) + \mathbf{v}'(t)\)

(b) \(\dfrac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dt} (\lambda(t) \mathbf{u}(t)) = \lambda'(t) \mathbf{u}(t) + \lambda(t) \mathbf{u}'(t)\)

(c) \(\dfrac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dt} (\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) \cdot \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}'(t)\)

(d) \(\dfrac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dt} (\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)) = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)\) (gjelder bare for \(\mathbf{u}(t), \mathbf{v}(t)\in \mathbb{R}^3\))

(e) \(\dfrac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dt} \mathbf{u}(\lambda(t)) = \lambda'(t) \mathbf{u}'(\lambda(t))\)

(f) for alle punkter der \(\mathbf{u}(t) \neq \mathbf{0}\), så er \(\dfrac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dt} |\mathbf{u}(t)| = \dfrac{\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{u}'(t)}{|\mathbf{u}(t)|}\)

Buelengde

Gitt en glatt parametrisert kurve \(C\), der

\[x = f(t), \quad y = g(t), \quad t \in [a,b].\]

Buelengden er så gitt ved

\[s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{\mathop{}\! dx}{\mathop{}\! dt}\right)^2 + \left(\frac{\mathop{}\! dy}{\mathop{}\! dt}\right)^2} \mathop{}\! dt.\]

Buelengde

La kurven \(C\) være gitt ved parametriseringen \(\mathbf{r}(t)\) der \(t\in [a,b]\).

Buelengden er så gitt ved

\[ s = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| \mathop{}\! dt.\]

Krumning og enhetsnormal

Gitt en glatt parametrisering \(\mathbf{r}(t)\) av en kurve \(C\), så er krumningen gitt ved

\[ \kappa = \left| \frac{\mathop{}\! d\hat{\mathbf{T}}}{\mathop{}\! ds} \right| = \frac1{|\mathbf{v}(t)|} \left| \frac{\mathop{}\! d\hat{\mathbf{T}}}{\mathop{}\! dt} \right|.\]

Hvis \(\kappa \neq 0\), så er enhetsnormalen gitt ved

\[ \hat{\mathbf{N}} = \frac1{\kappa(s)} \frac{\mathop{}\! d\hat{\mathbf{T}}}{\mathop{}\! ds} = \frac{\mathop{}\! d\hat{\mathbf{T}}/\mathop{}\! dt}{|\mathop{}\! d\hat{\mathbf{T}}/\mathop{}\! dt|}.\]

Dekomponering av akselerasjon

Akselerasjonen \(\mathbf{a}\) kan uttrykkes som \[ \mathbf{a} = a_T \hat{\mathbf{T}} + a_N \hat{\mathbf{N}} \] der

(1) \(a_T = \dfrac{\mathop{}\! d^2 s}{\mathop{}\! dt^2} = \dfrac{\mathop{}\! d}{\mathop{}\! dt} |\mathbf{v}(t)|\)

(tangentkomponenten)

(2) \(a_N = \kappa \left(\dfrac{\mathop{}\! ds}{\mathop{}\! dt}\right)^2 = \kappa |\mathbf{v}(t)|^2\)

(normalkomponenten).