Nøkkelbegreper — uke 4

  • Funksjoner av flere variabler (skalarfelt)
  • Nivåkurver og nivåflater
  • Grenseverdi
  • Kontinuitet
  • Partiellderivasjon
  • Kvadratiske flater

Nivåkurver

For et gitt tall \(c\), er kurven

\[ f(x,y) = c \]

i \(xy\)-planet nivåkurven til \(f\) i høyde \(c\), der \(c\in V_f\).

Partiellderivasjon

\[\frac{\partial f}{\partial x} (a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h,b) - f(a,b)}h\]

\[\frac{\partial f}{\partial y} (a,b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a,b + h) - f(a,b)}h\]

Tangentplan

\[z = f(a,b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a,b) (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) (y - b)\]

Kvadratiske flater

En kvadratisk flate er en flate gitt ved ligningen \[ A x^2 + B y^2 + C z^2 + D xy + E xz + F yz + Gx + Hy + Iz = J\] der \(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J\in \mathbb{R}\).

Elliptisk paraboloide

Sadelflate (hyperbolsk paraboloide)