==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

TMA4110 Matematikk 3. Referansegruppe, I, G og K


Hvis du har noe å ta opp vedrørende forelesninger, øvinger etc. kan du ta kontakt med fagets refereansegruppe:

G: Anita Sviland sviland@stud.ntnu.no
I: Anita Fjørtoft anitafj@stud.ntnu.no
K1: Eirik Kultom Hansen eirikkul@stud.ntnu.no
K3: Magnus Rotan rotan@stud.ntnu.no

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Fri Jan 3 19:59:09 MET 2003