==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Midlertidig Framdriftsplan

TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2003

Uke 33 K: 12.1, 12.2 + kompleks eksponensialfunskjon ( K: side 77-78 )
Uke 34 K: 1.6*, 1.9*, 19.1*, 2.1*
Uke 35 K: 2.2, 2.3, 2.4
Uke 36 K: 2.5, 2.7, 2.8 (og EP: 2.1)
Uke 37 K: 2.9 - 2.11
Uke 38 EP: 1.1 - 1.3 
Uke 39 EP: 1.3 - 1.5, (2.1)
Uke 40 Ingen forelesninger. Øvingsveiledning som vanlig. Ingen innlevering av øving denne uken.
Uke 41 Ingen forelesninger. Øvingsveiledning som vanlig. Innlevering av øving 7 denne uken.
Uke 42 EP: 2.2 - 2.4, EP kap.3 er selvstudium.
Innlevering av øving 8 denne uken.
Uke 43 EP: 4.1, 4.2
Uke 44 EP: 4.3, 4.4
Uke 45 EP: 5.1, 5.4, 6.1
Uke 46 EP: 6.1, 6.2, 6.4*
Uke 47 EP: 8.1, K: 3.1*, K: 3.2*, 3.3*
Uke 48 Eksamensoppgaver
Uke 49 Eksamen 2. desember

*: Ikke hele avsnittet er aktuelt.

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave, 1999.
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra.

NB! Framdriftsplanen kan endres.----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Lars Erik Walle    Last modified: Thu Nov 6 12:49:44 MET 2003