==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Eksempel på eksamensoppgaver

I mylderet av eksamensoppgaver i faget er det vanskelig å vite hvor man skal starte. Under er en tabell over noen oppgaver som dekker et bredt spektrum av pensum. Men husk at alle eksamensoppgavene er gode oppgaver å regne før eksamen! <
Eksamen Oppgaver
Mai 2001 1, 2, 5, 6, 7
Aug 2002 1, 2, 4, 5
Des 2002 1, 4, 5, 6
Mai 2003 1, 2, 6, 7

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Petter Gravås    Last modified: Fri Nov 28 12:41:04 MET 2003