==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Tidligere eksamensoppgaver

Her finnes eksamensoppgaver og utvalgte løsningsforslag for Matematikk 3 (SIF5009/SIF5010)Eksamen Oppgaver
Løsningsforslag Fasit
SIF5010, mai 1998 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5010, aug. 1998 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009, des. 1998 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5010, mai 1999 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009/5010, aug. 1999 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009, des. 1999 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5010, mai 2000 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009/5010, aug. 2000 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009, des. 2000 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5010, mai 2001 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009/5010, aug. 2001 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009, des. 2001 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5010, mai 2002 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009/5010, aug. 2002 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5009, des. 2002 ps pdf ps pdf ps pdf
SIF5010, mai 2003 ps pdf ps pdf

SIF5009/5010, aug. 2003 ps pdf ps pdf

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Tue Aug 10 13:49:55 MEST 2004