==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag
Der hvor det er oppgitt flere rom, benyttes primært rommet nevnt først. Hvis det blir for lite plass, benyttes også rommet i parantes. Studentassistenten vil da besøke begge rom. Gi i så fall beskjed til studentasistenten hvis begge rom benyttes.
Gruppeinndeling TMA4110 Matematikk 3, Høsten 2003
Fakultet Gruppe Tid Rom Stud.ass. Innlevering
B A-H Ons.
10-12
1-VKR
(2-VKR)
Bjørn Chr. Abrahamsen 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget.
J-P Ons.
10-12
B-051
(B-451)
Fredrik Solsvik
R-Aa Ons.
10-12
B-143
(B-451)
Ingrid Velken
I1 A-O Tirs.
10-12
GEØ1 Arne Baste 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget.
P-Å Tirs.
10-12
1 VKR
(2 VKR)
Clara-Cecilie Günther
K1 A-L Man.
10-12
B-051
(B-143)
Trine Holde U1 i Realfagbygget, i overgangen mellom Realfagbygget og Kjemiblokkene.
M-Aa Man.
10-12
B-451
(B-143)
Morten Amdal
K3 Alle Man.
12-14
1-VKR Christina Sæten U1 i Realfagbygget, i overgangen mellom Realfagbygget og Kjemiblokkene.
G A-H Man.
10-12
1-VKR
(2-VKR)
Jørgen Vestgarden Underetasjen i Berg-bygget (inng. f.eks helt sør mot kjemiblokkene og sentralbygget)
J-N Man
10-12
KJL142
(KJL 143)
Børge Mikkelsen
O-Aa Man.
10-12
KJL243
(KJL 143)
Heine Kolltveit
N1 A-L Tirs.
10-12
KJL243
(KJL143)
Kristian Løkken 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget.
M-Å Tirs.
10-12
KJL142
(KJL143)
Vegard Ystnes
O2 Alle Tirs.
10-12
1 VKR
(2 VKR)
Clara-Cecilie Günther 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget.
SPP,S Alle Tirs.
17-19
R61 Marte Godvik 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget.
O3 A-G Ons.
13-15
KJL242
(KJL142)
Jon M. Gran 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget.
H-P Ons.
13-15
B-143 Karianne Haver
R-Aa Ons.
13-15
137MTI
(003MTI)
Øyvind Solberg

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Thu Aug 14 09:40:45 MEST 2003