==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Matematikklaboratoriet

Hva
På matematikklaboratoriet kan man sitte og arbeide med matematikk, gjerne i grupper. Her er det forelesere, og studentassistenter som kan hjelpe deg. Labben varer fra og med uke 44 til og med uke 48.
Når
Onsdag 16:15-18:00
Torsdag 16:15-18:00
OBS ! Første gang torsdag 30.10.
Hvor
Onsdag Kjel 3
Torsdag R54

OnsdagTorsdag
16:15-18:00 Finn Knudsen
Henning Frydenlund Hansen
Finn Knudsen
Petter Gravås

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Petter Gravås    Last modified: Thu Nov 6 12:39:56 MET 2003