==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Øvinger og løsningsforslag i TMA4110 Matematikk 3

HÝsten 2003

Generelt. For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger. De forskjellige fakultetene har forskjellige innleveringstider, veiledningstider og utleveringstider for øvinger. Se faginformasjonen.

Fasit til odde oppgaver i Kreyszig finnes bakerst i boka. Det vil ikke bli lagt ut fasit til de resterende oppgavene. Fasit til alle eksamensoppgavene ligger sammen med eksamenssettene.

Filformat. Løsningsforslag blir lagt ut i PostScript (ps) og Portable Document Format (pdf):

 • PDF-filene kan leses/printes ved hjelp av Acrobat Reader (Windows) eller xpdf (UNIX/LINUX).
 • PS-filene kan leses/printes ved hjelp av programmet GSView (Windows) eller GhostView (UNIX/LINUX).
Har du problemer med løsningsforslagene så ta kontakt med din øvingslærer.

Eksamensoppgaver finner du her.

Oppgaver

 • Øving 1: html
 • Øving 2: html
 • Øving 3: html
 • Øving 4: html
 • Øving 5: html
 • Øving 6: html
 • Øving 7: html
 • Øving 8: html
 • Øving 9: html
 • Øving 10: html
 • Øving 11: html
 • Øving 12: html
 • Øving 13: html
 • Løsningsforslag

 • Øving 1: ps, pdf
 • Øving 2: ps, pdf
 • Øving 3: ps, pdf
 • Øving 4: ps, pdf
 • Øving 5: ps, pdf
 • Øving 6: ps, pdf
 • Øving 7: ps, pdf
 • Øving 8: ps, pdf
 • Øving 9: ps, pdf
 • Øving 10: ps, pdf
 • Øving 11: ps, pdf
 • Øving 12: ps, pdf
 • Øving 13: ps, pdf
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Fri Nov 14 11:42:29 MET 2003