==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Endelig pensumliste for TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2003

Kreyszig 1.6 (til "Reduction..." s. 36)
Kreyszig 1.9 (til "Picard..." s. 56)
Kreyszig 2.1 (til "How..." s. 69)
Kreyszig 2.2 - 2.5, 2.7 - 2.11
Kreyszig 3.0
Kreyszig 3.1 (til "Conversion..." s. 156)
Kreyszig 3.2 (til Wronski introduseres på s. 161)
Kreyszig 3.3 (ikke "How..." til "No..." s. 163-167)
Kreyszig 12.1, 12.2
Kreyszig 19.1 (til "Automatic..." s. 945)
EP 1.1 - 1.5
EP 2.1 - 2.4
EP 3.1 - 3.4
EP 4.1 - 4.4
EP 5.1, 5.4
EP 6.1, 6.2
EP 6.4 (ikke appendiks)
EP 8.1

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave, 1999
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Lars Erik Walle    Last modified: Mon Nov 24 12:32:58 MET 2003