==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

TMA4110 Matematikk 3, Referansegruppe linje N, O2, O3, SPP,S.Hvis du har noe å ta opp vedrørende forelesninger, øvinger etc. kan du ta kontakt med fagets refereansegruppe:

??? N ????@stud.ntnu.no
??? O2 ???@stud.ntnu.no
Arne Bøckmann O3 arneb@stud.ntnu.no
??? SSP,S ???@stud.ntnu.no


Møteplan:

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Lars Erik Walle    Last modified: Tue Sep 2 12:17:44 MEST 2003