====

Tentativ framdriftsplan

TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2004

Uke

Emner

Henvisning til lærebøker

Uke 34

Komplekse tall, regneregler, polarform, kompleks eksponensialfunskjon

K: 12.1, 12.2, K s.77-78

Uke 35

Lineære 1. ordens diff. ligninger.

Eulers metode. Generelle egenskaper til lineære ligninger.

K: 1.6*, 19.1*, 2.1*

Uke 36

Homogene ligninger av 2. orden, svingeligningen (frie svigninger). Euler-Cauchy-ligningen

K: 2.2, 2.3, 2.5, 2.6*

Uke 37

Inhomogene ligninger.

Spesielle høyresider: Metoden med ubestemte koeffisienter. Generell høyresider: Metoden med variasjon av koeffisientene.

K: 2.8, 2.9, 2.10

Uke 38

Svingninger og resonans. Lineære ligningssystemer

K: 2.11, EP: 1.1

Uke 39

Gauss-eliminasjon. Matriser. Matriseregning.

 

EP: 1.2, 1.3 

Uke 40

Matriseregning, forts. Inverse matriser. Determinanten til en matrise

EP: 1.4, 1.5,EP: 2.1, 2.2 - 2.4, (EP K. 3 regnes i hovedsak som kjent).

Uke 41

Aktivitetsuke. Gjennomgang av vårens midtsemesterprøve.

Ingen forelesninger.

 

Uke 42

Midtsemesterprøve. Vektorrom, underrom.

Lineære kombinasjoner og lineær uavhengighet

EP: 4.1, 4.2

Uke 43

Basis for vektorrom. Rad og kolonnerom

Skalar-produkt

EP: 4.3, 4.4

Uke 44

Ortogonalitet. Ortogonal basis. Gram-Schmidt algoritmen

EP: 5.1, 5.4

Uke 45

Egenvektorer og egenverdier, diagonalisering

 

EP: 6.1, 6.2

Uke 46

Symmetriske matriser. Kvadratiske former.

Systemer av differensialligninger

EP: 6.4*, 8.1*

K: 3.1*- 3.3*

Uke 47

Systemer av differensialligninger (forts.)

K: 3.1*- 3.3*

Uke 48

Oppsummering. Regning av eksamensoppgaver

 

 

Eksamen 30. november

 

*: Delvis.

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave, 1999.
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra (Det er ingen endringer i de ulike utgavene).

NB! Framdriftsplanen kan endres.
----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Einar Bernt Glomnes    Last modified: Thu Nov 6 12:49:44 MET 2003