==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Øvingsopplegg TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2004

Det vi bli gitt minst 12 øvinger i løpet av semesteret. Det kreves 8 godkjente øvinger for å få adgang til eksamen (evt. kontinuasjonseksamen)

Trykk her for oversikt over inndeling av øvingsgrupper og romfordeling, samt plassering av inn- og utleveringsbokser.


Ny øving: Kommer på fagets web-side senest torsdag i uka før veiledningen.
Veiledning: I øvingstimen uka etter kunngjøring. Første veiledning i høst er i uke 35 (23/8 - 28/8).
Innlevering: Senest kl. 14.15 fredag i veiledningsuka.
Øvinger som ikke er levert innen fristen,
vil ikke bli godkjent
.
Utlevering: På veiledningen uka etter innleveringen.

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Harald E. Krogstad    Last modified: Fri Aug 13 15:40:36 MEST 2004