Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetFakultet for fysikk, informatikk og matematikkInstitutt for matematiske fag====

Pensumliste for TMA4110 Matematikk 3
Høsten 2004

Pensum til midtsemesterprøven 11. oktober har blitt merket med rødt. Resten av pensum blir klart etterhvert.

NB! Alle øvinger med utgitte løsningsforslag er pensum.

Kreyszig

12.1, 12.2, 2.3(se nedenfor)  

Kreyszig

1.6 (fram til "Reduction to linear form..." s. 36)

Kreyszig

19.1 (fram til "Automatic Variable Step Size Selection..." s. 945)

Kreyszig

2.1 (fram til "How to Obtain a Basis..." s. 69)

Kreyszig

2.2 – 2.3, 2.5, 2.6 (Til og med Case 1, s. 94), 2.7 - 2.11

EP

1.1 - 1.3

EP

1.4 - 1.5

EP

2.1 - 2.4

EP

3.1 - 3.4

EP

4.1 - 4.4

EP

5.1, 5.4

EP

6.1, 6.2

EP

6.4 (ikke appendiks)

Kreyszig

3.0

Kreyszig

3.1 (til "Conversion..." s. 156)

Kreyszig

3.2 (til Wronski introduseres på s. 161)

Kreyszig

3.3 (ikke "How..." til "No..." s. 163-167)

EP

8.1

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave, 1999
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra

----------------
Redaktør:
Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Sun Dec 21 18:06:58 MET 2003