====

Pensumliste for TMA4110 Matematikk 3
Høsten 2004

Alle øvinger med utgitte løsningsforslag regnes som del av pensum.

Kreyszig

12.1, 12.2, 2.3 (se nedenfor) 

Kreyszig

1.6 (til Reduction to linear form... s. 36)

Kreyszig

19.1 (til Automatic Variable Step Size Selection... s. 945)

Kreyszig

2.1 (til How to Obtain a Basis... s. 69)

Kreyszig

2.2, 2.3, 2.5, 2.6 (til og med Case 1, s. 94), 2.7 – 2.11

EP

1.1 – 1.5

EP

2.1, 2.2 (til Determinants and permutations, s. 87), 2.3, 2.4

EP

3.1   3.4 (kjenne til innholdet av)

EP

4.1   4.4

EP

5.1, 5.4

EP

6.1, 6.2, 6.3 (til Transition matrices, s.282)

EP

6.4 (til  Appendix.. s. 298)

Kreyszig

3.0, 3.1

Kreyszig

3.2 (til Basis, General solution. Wronskian, s. 161)

Kreyszig

3.3 (til How  to plot…, s. 163)

EP

8.1

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave.
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra

----------------
Redaktør:
Instituttleder    Kontaktadresse: Henning Frydenlund Hansen    Last modified: Sun Dec 21 18:06:58 MET 2003