==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Endelig Pensumliste for TMA4110 Matematikk 3
Høsten 2005

Alle øvinger med utgitte løsningsforslag regnes som del av pensum.

Kreyszig

12.1, 12.2, 2.3 (se nedenfor) 

Kreyszig

1.6 (til Reduction to linear form... s. 36)

Kreyszig

19.1 (til Automatic Variable Step Size Selection... s. 945)

Kreyszig

2.1 (til How to Obtain a Basis... s. 69)

Kreyszig

2.2, 2.3, 2.5, 2.6 (til og med Case 1, s. 94), 2.7 – 2.11

EP

1.1 – 1.5

EP

2.1, 2.2 (til Determinants and permutations, s. 87), 2.3, 2.4

EP

3.1   3.4 (kjenne til innholdet av)

EP

4.1   4.4

EP

5.1, 5.4

EP

6.1, 6.2, 6.3 (til Predator-prey models, s.284)

EP

6.4 (til  Appendix.. s. 298)

Kreyszig

3.0, 3.1

Kreyszig

3.2 (til Basis, General solution. Wronskian, s. 161)

Kreyszig

3.3 (til How  to plot…, s. 163)

EP

8.1

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave.
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra

----------------
Redaktør:
Instituttleder    Kontaktadresse: Torbjørn Helvik