==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Tentativ framdriftsplan

TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2005

Uke

Emner

Henvisning til lærebøker

Uke 34

Komplekse tall, regneregler, polarform, kompleks eksponensialfunskjon

K: 12.1, 12.2, K s.77-78

Uke 35

Lineære 1. ordens diff. ligninger.

Eulers metode. Generelle egenskaper til lineære ligninger.

K: 1.6*, 19.1*, 2.1*

Uke 36

Homogene ligninger av 2. orden, svingeligningen (frie svigninger).

K: 2.2, 2.3, 2.5

Uke 37

Euler-Cauchy-ligningen. Eksistens og entydighet. Inhomogene ligninger. Spesielle høyresider: Metoden med ubestemte koeffisienter.

K: 2.6*, 2.7, 2.8, 2.9

Uke 38

Inhomogene ligninger, generelle høyresider: Metoden med variasjon av koeffisientene.Svingninger og resonans. Lineære ligningssystemer

K:  2.10, 2.11, EP: 1.1

Uke 39

Gauss-eliminasjon. Matriser. Matriseregning.

EP: 1.2, 1.3, 1.4 

Uke 40

Matriseregning, forts. Inverse matriser. Determinanten til en matrise

EP: 1.4, 1.5,  EP: 2.1

Uke 41

Determinant forts.

Vektorrom, underrom.

2.2 - 2.4, E.P. 4.1 (EP Kap. 3 regnes i hovedsak som kjent).

Uke 42

Semesterprøve på mandag.

Lineærkombinasjoner og lineær uavhengighet

EP: 4.2

Uke 43

Basis for vektorrom. Rad og kolonnerom. EP: 4.3, 4.4

Uke 44

Ortogonalitet. Ortogonal basis. Gram-Schmidt algoritmen

EP: 5.1, 5.4

Uke 45

Egenvektorer og egenverdier, diagonalisering

EP: 6.1 - 6.3*

Uke 46

Systemer av differensialligninger
Symmetriske matriser.

K: 3.1*- 3.3*, EP: 6.4*,

Uke 47

Kvadratiske former. Oppsummering. Regning av eksamensoppgaver

EP:  8.1

 

Eksamen 1. desember

 

*: Ikke hele avsnittet er aktuelt. Se pensumliste for nærmere opplysninger.

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8.utgave, 1999.
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra (Det er ingen endringer i de ulike utgavene).

NB! Framdriftsplanen kan endres.
----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Torbjørn Helvik    Last modified: Wed Nov 10 12:49:44 MET 2005