==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Øvingsopplegg TMA4110 Matematikk 3

Høsten 2005

Det vi bli gitt minst 12 øvinger i løpet av semesteret. Det kreves 8 godkjente øvinger for å få adgang til eksamen (og en eventuell kontinuasjonseksamen).

Trykk her for oversikt over inndeling av øvingsgrupper og romfordeling.

Ny øving: På nett senest torsdag uka før veiledning.
Veiledning: I øvingstimen uka etter kunngjøring. Første veiledningsuke er uke 35 (29.08 - 02.09).
Innlevering:
MTBYGG 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget
Innlevering senest torsdag kl. 14.15 i veiledningsuken.
MTDESIG 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget
Innlevering senest torsdag kl. 14.15 i veiledningsuken.
MTING 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget
Innlevering senest torsdag kl. 14.15 i veiledningsuken.
MTMART 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget
Innlevering senest torsdag kl. 14.15 i veiledningsuken.
MTPROD 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget
Innlevering senest fredag kl. 14.15 i veiledningsuken.
MTIØT 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget
Innlevering senest fredag kl. 14.15 i veiledningsuken.
MTMT 3.etasje, Lavblokk Nord, Sentralbygget
NB! Flyttet fra U1, Realfagsbygget
Innlevering senest fredag kl. 14.15 i veiledningsuken.
Øvinger som ikke er levert innen fristen, vil ikke bli godkjent.
Utlevering: På veiledningen uka etter innlevering og i utleveringsbokser like ved innleveringsboksene.

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse:
Øystein Tråsdahl