TMA4110 Matematikk 3

Anbefalte ekstraoppgaver høsten 2006

Her følger noen anbefalte ekstraoppgaver for dem som ønsker mer regnetrening. Oppgavene har fasit i læreboka.

Øving Kap. Oppgaver
Øving 1 K 13.1 1, 7, 15, 19
  K 13.2 3, 5, 13, 15, 19, 23
Øving 2 K 2.1 1, 5, 7, 9
  K 2.2 1, 7, 11, 15, 27
Øving 3 K 2.4 7, 15
  K 2.5 1, 9
  K 2.6 3, 11, 13
Øving 4 K 2.7 1, 5, 9, 15
  K 2.8 1, 15
  K 2.10 7, 9, 13
(D²y = y'', Dy = y', Iy = y)
Øving 5 EP 1.1 3, 5, 7
  EP 1.2 1, 3, 23, 25
  EP 1.3 3, 7, 15
Øving 6 EP 1.4 3, 5, 11, 17
  EP 1.5 5, 9, 15, 25
 
Øving Kap. Oppgaver
Øving 7 EP 2.1 3, 7, 11
  EP 2.2 1, 5, 7
Øving 8 EP 2.3 1, 5, 25
  EP 2.4 9, 11, 22
  EP4.1 1, 7, 11, 15, 21
Øving 9 EP 4.2 1, 7, 9, 21, 27
  EP 4.3 1, 3, 9, 17, 29
Øving 10 EP 4.4 1, 5, 15, 19, 27
  EP 5.1 1, 15, 17, 27
Øving 11 EP 5.2 3, 15, 17
  EP 5.4 1, 5, 17
Øving 12 EP 6.1 5, 15, 25
  EP 6.2 5, 17, 21
  EP 6.3 5, 15
Øving 13 K 4.1 1, 11
  K 4.3 1, 11
  EP 6.4 1, 5, 7, 11
  EP 8.1 3, 7, 9, 21