TMA4110 Matematikk 3

Tempoplan høsten 2006

Kalender- uke Emner Henvisning til lærebøker
Uke 34 Komplekse tall, regneregler, polarform, kompleks eksponensialfunksjon. K: 13.1, 13.2 og s.57-58
(K8: 12.1, 12.2 og s.77-78)
Uke 35 Generelle egenskaper til lineære ligninger. Homogene ligninger av 2.orden, svingeligningen (frie svigninger). K: 2.1, 2.2, 2.4
(K8: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5)
Uke 36 Euler-Cauchy-ligningen. Eksistens og entydighet. Wronskideterminanten. Inhomogene ligninger. K: 2.5*, 2.6, 2.7
(K8: 2.6*, 2.7, 2.8)
Uke 37 Ubestemte koeffisienters metode. Svingninger og resonans. Metoden med variasjon av parametre. K: 2.7, 2.8, 2.10
(K8: 2.9, 2.10, 2.11)
Uke 38 Lineære ligningssystemer. Gausseliminasjon. Matriser. EP: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Uke 39 Matriseregning, forts. Inverse matriser. EP: 1.4, 1.5
Uke 40 Determinanter. Repetisjon for semesterprøven. EP: 2.1, 2.2*
Uke 41 Semesterprøve tirsdag 10. oktober kl 18–20
Determinanter, forts. Vektorrom¹, underrom.
EP: 2.3, 2.4, 4.1
Uke 42 Lineære kombinasjoner og lineær uavhengighet. Basis for vektorrom. EP: 4.2, 4.3
Uke 43 Rad og kolonnerom. Ortogonale vektorer. EP: 4.4, 5.1
Uke 44 Minste kvadraters metode, Gram-Schmidts algoritme. EP: 5.2, 5.4
Uke 45 Egenvektorer og egenverdier, diagonalisering. Potenser av matriser. EP: 6.1, 6.2, 6.3*
Uke 46 Systemer av differensialligninger.
Symmetriske matriser.
K: 4.0, 4.1, 4.2*, 4.3*
(K8: 3.0 - 3.3*),  EP: 6.4*
Uke 47 Kvadratiske former og kjeglesnitt. Repetisjon. EP: 8.1

*) Ikke hele avsnittet er aktuelt. Se pensumliste for nærmere opplysninger.
¹) Vektorer i planet og rommet (EP kapittel 3) regnes i hovedsak som kjent.

K = Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 9.utgave   (K8 = 8. utgave)
EP = Edwards & Penney: Elementary Linear Algebra

NB! Fremdriftsplanen har et visst slingringsmonn.