Øvinger og løsningsforslag i TMA4110 Matematikk 3

Generelt: For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger, av i alt 12. De forskjellige studieprogrammene har forskjellige innleveringsfrister, veiledningstider og utleveringstider for øvinger. Se denne siden for mer informasjon.

Ny øving og løsningsforslag til den forrige legges ut hver mandag innen klokken 14.

Fasit til odde oppgaver i Kreyszig og Edwards & Penney finnes bakerst i bøkene. Det vil ikke bli lagt ut fasit til de resterende oppgavene. Fasit til oppgavene i eksamensheftet står bakerst i heftet.

Filformat: Løsningsforslag blir lagt ut i PostScript (ps) og Portable Document Format (pdf):

Har du problemer med løsningsforslagene så ta kontakt med din øvingslærer.

Eksamensheftet finner du her (ps, pdf).

NB! Studassene vil kun svare på spørsmål til ukas øving, ikke senere øvinger.

Oppgaver

Løsningsforslag