Referat fra referansegruppemøte 01.02.2005


Til stede:

Kari Hag (Faglærer)
Kristine Behne Ramsnes (Student)
Sverre Dørheim (Student)
Morten Amdal (Overstudass)

Forelesningene:
 • Referansegruppen syntes generelt at forelesningene var interessante og gikk fram i et passe tempo.
 • Enkelte studenter syntes det gikk litt for raskt, mens andre syntes man ikke gikk fort nok fram.
 • Referansegruppen ble enige om at studentene måtte oppfordres til å si fra i forelesningene hvis de syntes at fremdriften var for rask eller sen.
 • Øvingsopplegget:
 • Studentene syntes at de fleste øvingene var passe lange, og at de var bygd opp på en god og logisk møte.
 • Det var spesiell tilfredshet med de nye flervalgsoppgavene. Det ble derfor bestemt at man skal fortsette med dem.
 • Studentene syntes også at studentassistentene generelt er godt forberedt og virker interesserte i faget.
 • Det ble ytret ønske om at oppgavene til øvingene skal legges ut på nettet i sin helhet. Overstudentassistentene lovte at de skulle se på saken for å se om det praktisk kunne ordne seg.
 • Semesterprøven:
 • Det ble diskutert endring av tidspunkt for midtsemesterprøven på grunn av kollisjon med andre fag. Beskjed om når og hvor vil komme på hjemmesiden.
 • Konklusjon: Alt i alt virket det som studenter og faglærer var godt fornøyd med fagets gjennomføring så langt.


  Morten Amdal
  (Overstudass)