Gruppeinndeling med studassoversikt

TMA4120 Matematikk 4K for linje E3, E5 og E6 - høsten 2003


Veiledning og retting

Gruppe Studenter Studass E-mail Tidspunkt Rom
1 Linje E3: Aa - H Knut Nordanger nordange@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16   G012
2 Linje E3: I - S   Espen Eberg espeneb@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16 G022
3 Linje E3: T - Å
Linje E5: Aa - B
Marius Thaule mariusth@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16 G026
4 Linje E5: C - Ka Johan Skjølberg johanks@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16 G034
5 Linje E5: Ke - O Jon Lippard jonli@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16 G038
6 Linje E5: P - Å Sten Roar Snare snare@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16 G138
7 Linje E6: Aa - La Jon Olav Grepstad jonolag@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16 A168
8 Linje E6: Le - Å Ole Christian Gulbrandsen olechrg@stud.ntnu.no Torsdag 14 - 16 A172

Innleveringsfristen er mandag kl. 14 og innlevering skjer i låsbare bokser i kjelleren under Info-hjørnet i Elektro-bygget.
Øvingene blir returnert i hyller på venstre side når du går bortover mot innleveringsboksene.