Gruppeinndeling med studassoversikt

TMA4120 Matematikk 4K for linje F1 og SEM - høsten 2003


Veiledning og retting

Gruppe Studenter Studass E-mail Tidspunkt Rom
1 Linje F1: Aa - Gj Øyvind Skutlaberg skutlabe@stud.ntnu.no Onsdag 8 - 10   1-VKR
2 Linje F1: Go - K   Marita Stien maritas@stud.ntnu.no Onsdag 8 - 10 2-VKR
3 Linje F1: L - Sl Rahil Hussain hussain@stud.ntnu.no Onsdag 8 - 10 Kjel 142
4 Linje F1: Sm - Å Marianne Lund Jacobsen mariaj@stud.ntnu.no Onsdag 8 - 10 Kjel 243
5 Linje SEM: Aa - Å Karsten S. Hjelset karstehj@stud.ntnu.no Torsdag 13 - 15 Kjel 243

Innleveringsfristen er fredag kl. 14 og innlevering skjer i låsbar boks like utenfor auditorium R1 i Realfagbygget. Boksen er nederst til venstre.
Øvingene blir returnert i hyllene til høyre for innleveringsboksen.