Gruppeinndeling med studassoversikt

TMA4120 Matematikk 4K for linje MTFYMA og MTIØT - høsten 2004


Veiledning og retting

Gruppe Studenter Studass E-mail Tidspunkt Rom
1 Linje MTFYMA: A - F Håkon Austad haakonmi@stud.ntnu.no torsdag 12 - 14   KJL23
2 Linje MTFYMA: G - J   Jørgen Sverdrup-Thygeson jorgesv@stud.ntnu.no torsdag 12 - 14   KJL24
3 Linje MTFYMA: K - P Håkon Andre Lundsett hakonal@stud.ntnu.no torsdag 12 - 14   VA2
4 Linje MTFYMA: R - Va Ingvild Bore ingvib@stud.ntnu.no torsdag 12 - 14   KJL21
5 Linje MTFYMA: Ve-Å
Linje MTIØT: A - Å
Håvard Haugen havard@stud.ntnu.no tirsdag 8 - 10 R40

Innleveringsfristen er fredag kl. 14 og innlevering skjer i låsbar boks i 3.etg. i lavblokk nord (over Stripa).
Øvingene blir returnert i hyllene til høyre for innleveringsboksen.