Møte i referansegruppen  23.09.2005

Referat

 

Til stede:            Ingrid Bjørkli

Sverre Dørheim

Svein Halvar Halvorsen

Elisabeth Orskaug

Lisa Lorentzen

 

Følgende saker ble diskutert:

·         Bruk av overhead: Overhead bør ikke brukes til stoff som skal noteres. Dette var faglærer helt enig i! Faglærer var derimot ikke villig til å legge kopier av lysark ut på nettet. Hennes begrunnelse: siktemålet med undervisningen er at studentene skal lære. Læring krever arbeid og innsats. For eksempel lærer man ved å lese, men også ved å lytte, ved å skrive, ved å organisere stoffet selv, ved å tenke, ved å regne, etc.

·         Forelesning på nett: Foreleser var ikke villig til å legge sine forelesningsnotater ut på nettet. Hennes begrunnelse var som over. Det ville jo bety at hun måtte jobbe mer og studentene mindre. Altså, at hun lærte mer og studentene lærte mindre.

·         Foreleser bør legge til rette for at studentene forbereder seg til forelesningstimene ved å kunngjøre hva som skal gjennomgås neste gang. Faglærer var helt enig! Hun skal prøve å gjøre det litt tydeligere. Hun henviste også til tempoplanen som ligger på nettet. Den har hun faktisk klart å følge dette semesteret!

·         It’s learning. Studentene uttrykte glede ved at faget har egen hjemmeside frikoblet fra It’s learning.

·         Spørsmål fra studentene i timen: Faglærer har en tendens til å gi altfor lange svar. Spesielt hvis spørsmålet gjelder en feil på tavlen, har hun en tendens til å rekapitulere hele eksemplet når hun retter feilen. Dette har vært bevisst politikk fra faglærers side, men hun skal prøve å slutte med det, og bare svare så klart som mulig på selve spørsmålet.

·         Faglærer tar noen ganger for kvikke overganger i regneeksempler. Faktisk, hun bruker noen ganger for mye tid på lette saker og hopper for fort over vanskelige overganger. Faglærer lovte å prøve å endre dette, men hun trenger hjelp og støtte til å se hva som er lett og hva som er vanskelig…

·         Øvingene er greie. Passe store og passe vanskelighetsgrad.

·         Studentene vil gjerne ha anbefalte oppgaver i tillegg til hjemmeøvingene. Faglærer lovte å snakke med koordinator i faget om saken.

·         Overheadmaskinen står i veien for sikten til tavlen. Faglærer lovte å bli flinkere til å flytte den unna.

·         Det går greit å høre foreleseren og se det som skrives på tavlen (bortsett fra det som skjules bak saker som overheadmaskinen).

 

Tidligere avtale med referansegruppen: Medlemmene av referansegruppen har i et uformelt møte lovet å hjelpe faglærer med forelesningene ved å

·         Stille spørsmål hvis de tror det muligvis står noe galt på tavlen eller forelesningen går for fort frem etc.

·         Varsle meg i pausen eller etter forelesningen om problemer som måtte oppstå underveis.