==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Tentativ Framdriftsplan

TMA4120 Matematikk 4K

Høsten 2005

Uke Dato Avsnitt (Kreyszig) Øving
34 22.08 – 26.08 5.1 – 5.3
35 29.08 – 02.09 5.4 – 5.6, (5.7 forkortet) 1
36 05.09 – 09.09 10.1 – 10.4, 10.6 2
37 12.09 – 16.09 10.7, 10.5, 10.10 3
38 19.09 – 23.09 11.1 – 11.5 4
39 26.09 – 30.09 11.5, 11.6, 12.1 – 12.2 5
40 03.10 – 07.10 Midtsemesterprøve 3.10. + 12.3 6
41 10.10 – 14.10 12.4, 12.6, (12.5 forkortet), 12.7 7
42 17.10 – 21.10 12.8, 13.1, 13.2 8
43 24.10 – 28.10 13.3, 13.4, 14.1, 14.2 9
44 31.10 – 4.11 14.3, 14.4, 15.1 10
45 07.11 – 11.11 15.2 – 15.4 11
46 14.11 – 18.11 15.4 og eksempler 12
47 21.11 – 25.11 Repetisjon
48 28.11 – 02.12 Eksamen 30.11.

NB! Framdriftsplanen kan endres.----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen