==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Endelig pensumliste for TMA4120 Matematikk 4K

Høsten 2005


Avsnitt i Kreyszig Emne
5.1 – 5.7 Laplacetransformasjon
10.1 – 10.7 Fourierrekker og Fouriertransformasjon
10.10
11.1 – 11.6 partielle differensialligninger
12.1 – 12.8 komplekse tall og funksjoner
13.1 – 13.4 kompleks integrasjon
14.1 – 14.4 komplekse potensrekker
15.1 – 15.4 Laurentrekker, residuintegrasjon


Alle øvingene er pensum.Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8. utgave, 1999.

----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen