==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Tentativ Framdriftsplan

TMA4120 Matematikk 4K

Høsten 2006

Uke Dato Avsnitt (Kreyszig) Øving
34 21.08 – 25.08 5.1 – 5.3
35 28.08 – 01.09 5.4 – 5.6, (5.7 forkortet) 1
36 04.09 – 08.09 10.1 – 10.4, 10.6 2
37 11.09 – 15.09 10.7, 10.5, 10.8, 10.10 3
38 18.09 – 22.09 10.10, 11.1, 11.2, 11.4, 11.6 4
39 25.09 – 29.09 11.3, 11.5 5
40 02.10 – 06.10 12.1 – 12.3 6
41 09.10 – 13.10 12.4, 12.6, (12.5 forkortet), 12.7 7
42 16.10 – 20.10 12.8, 13.1, 13.2 8
43 23.10 – 27.10 13.3, 13.4, 14.1, 14.2 9
44 30.10 – 3.11 14.3, 14.4, 15.1 10
45 06.11 – 10.11 15.2 – 15.4 11
46 13.11 – 17.11 15.4 og eksempler 12
47 20.11 – 24.11 Repetisjon
50 11.12 – 15.12 Eksamen 13.12.

NB! Framdriftsplanen kan endres.----------------
Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: Espen R. Jakobsen