==== Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for matematiske fag

Øvinger og løsningsforslag i TMA4120 Matematikk 4K

Høsten 2006

Generelt. For å kunne ta eksamen kreves 8 godkjente øvinger. De forskjellige fakultetene har forskjellige innleveringstider, veiledningstider og utleveringstider for øvinger. Se faginformasjonen.

Fasit til odde oppgaver i Kreyszig finnes bakerst i boka. Det vil ikke bli lagt ut fasit til de resterende oppgavene. Fasit til oppgavene i eksamensheftet står bakerst i heftet.


Oppgaver

 • Øving 1: html pdf
 • Øving 2: html pdf
 • Øving 3: html pdf
 • Øving 4: html pdf
 • Øving 5: html pdf
 • Øving 6: html pdf
 • Øving 7: html pdf
 • Øving 8: html pdf
 • Øving 9: html pdf
 • Øving 10: html pdf
 • Øving 11: html pdf
 • Øving 12: html pdf
 • Øving 13: html pdf
 • Løsningsforslag

 • Øving 1: ps, pdf,
 • Øving 2: ps, pdf,
 • Øving 3: ps, pdf,
 • Øving 4: ps, pdf,
 • Øving 5: ps, pdf,
 • Øving 6: ps, pdf,
 • Øving 7: ps, pdf,
 • Øving 8: ps, pdf,
 • Øving 9: ps, pdf,
 • Øving 10: ps, pdf,
 • Øving 11: ps, pdf,
 • Øving 12: ps, pdf,
 • ----------------
  Redaktør: Instituttleder    Kontaktadresse: