Gamle meldinger i fag TMA4120 Matematikk 4K for MTFYMA.

Gamle meldinger i TMA4120 Matematikk 4K (MTFYMA).

Beskjeder:
  • Første forelesning: Mandag 20.8. kl 10:15 - 12:00, VE1
  • Første øvingstime: Fredag 31.8. kl 10:15 - 12:00 (MTEL), kl. 14:15-16:00 (MSN1, MTTK).